SINAV İLANI

8 Mart 2018 Perşembe Günü Saat: 10;00

24/12/2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamında çıkarılan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar”ına dair tebliğin sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı başlıklı 39. maddesi gereğince, sınav yapılacaktır. Sınavın yöntemi, yeri, günü ve saatı aşağıya çıkarılmıştır. 
Sınav Yapan Kurum Sınav Yöntemi Sınavın Yeri Sınav Günü ve Saati
Abdipaşa Belediye Başkanlığı          (Sınav Komisyonu) Uygulamalı Abdipaşa Belediyesi İşçi Garajı 8 Mart 2018 Perşembe Günü Saat: 10;00
 


En Çok Okunan Haberler