İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ASKI İLANI

İlanen Duyurulur.

Abdipaşa Belediye Meclisinin 19/05/2017 tarih ve 2017/12 sayılı kararına göre 1/5000 ölçekli E29-22d pafta ile 1/1000 ölçekli E29D22D1b, E29D22D3a ve E29D22D1c paftalarında plan değişikliği yapılmış, bu değişiklik 21.06.2017 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
 


En Çok Okunan Haberler