Bartın : /
21 Ağustos 2018 20:16:13
Duyurular / TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyeye ait olan 139 ada 3 nolu parselin satışının, 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45'inci maddesi uyraınca Açık Teklif Usulü " Artırma" ile satışı yapılacaktır.