Bartın : /
11 Aralık 2018 11:27:17
Duyurular / SINAV SONUÇ İLANI

24/12/2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamında çıkarılan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar”ına dair tebliğin sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı başlıklı 39. maddesi gereğince,Sınav Komisyonu tarafından yapılan "uygulamalı sınav" sonucunda başarılı/başarısız olanlara ilişikin liste ektedir.

Sıra No

 

T.C. Kimlik No

 

Adı ve Soyadı

 

Sınav Sonucu Başarılı / Başarısız

1

155******00

Ersin HAZİNEDAR

 

BAŞARILI

2

122******18

Halit YILMAZ

 

BAŞARILI

3

185******72

İhsan KIRAÇ

 

BAŞARILI

4

567*******98

İsmail ÜNGÖRDÜ

 

BAŞARILI

5

159******62

Osman ALTUNÖZ

 

BAŞARILI

6

180******86

Recep DEMİRCİ

 

BAŞARILI

7

570******76

 

Sezai Devrim ALKIZ

BAŞARILI

8

180******34

 

Selim DEMİRCİ

BAŞARILI