Bartın : /
20 Eylül 2018 10:20:06
Duyurular / KİRA İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait olan 145 ada 39 nolu parsel üzerinde yer alan Abdipaşa Beldesi Yeşilpazar Mahallesi Ahmet ÖZSOY Sokak No:2 adresindeki Açık Çay Bahçesi ve Binası, 2886 sayılı D.İ.K’nun 45 (Açık İhale Usulü) maddesine göre kira ihalesi yapılacaktr. İhaleye ilişkin şartname Belediye Yazı İşlerinde görülebilir.