Bartın : /
25 Şubat 2018 21:45:51
Duyurular / İMAR PLANI ASKI İLAN TUTANAĞI

Abdipaşa Belediyesi İlave - Revizyon Kesin 1/5000 ölçekli Nzım İmar Planları ve Kesin 1/1000 ölçekli İlve - Revizyon Uygulamalı İmar Planlarının 15.02.2017 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlanen Duyurulur.