Bartın : /
19 Kasım 2018 11:53:21
Duyurular / İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İLANI

Abdipaşa Belediye Meclisinin 03/11/2017 tarih ve 2017/19 sayılı kararına göre 1/1000 ölçekli E29D22D1c paftasında plan değişikliği yapılmış, bu değişiklik 14.11.2017 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlanen Duyurulur.